Vastuullisuus on osa arkeamme. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvalla energialla ja kalasäilykkeiden keskeiset raaka-aineet ovat luonnonmukaisesti tuotettuja.

Kalastuksen avulla voidaan kierrättää vesiämme rehevöittävää fosforia. 

Särkikalojen kalastaminen parantaa vesistöjen tilaa poistamalla niistä ravinteita erityisesti vesiämme rehevöittävää fosforia ja se myös vähentää vesistöjen sisäistä kuormitusta.

Särkikalakannat ovat Suomessa vahvoja ja itsestään uudistuvia, siksi niihin voi kohdistaa kestävää kalastusta paljon nykyistä enemmän.

 

 
luke-bays-529864-unsplash.jpg
 
 

Särkien kalastaminen hyödyttää ympäristöä monella tapaa

 

Veden laatu

Särkikalojen vaikutuksia vesiluonnolle on tutkittu paljon. Tulokset ovat selkeitä, särkikalat kierrättävät ravinteita järven pohjasta veteen ja sitä kautta lisäävät vesien rehevöitymistä. Tämä heikentää vesien laatua ja lisää leväkukintoja. Rehevöitymiskierre on lähtenyt useimmiten liikkeelle ihmisten aiheuttamista ravinnepäästöistä veteen, jonka jälkeen särkikalojen lisääntyminen pahentaa tilannetta. Särkikaloja poistavat hoitokalastukset ovat yksi kustannustehokkaimmista ylirehevien ongelmajärvien kunnostuskeinoista. 

Kalaston monipuolisuus

Vesien rehevöitymisen myötä särkikalat ovat runsastuneet laajasti sekä järvissämme, että Itämeren rannikkoalueilla. Samalla ne ovat vieneet elintilaa etenkin ahvenilta, siioilta ja muikuilta. Ongelmaa on vielä kärjistänyt se, että särkikaloihin kohdistunut kalastus on vuosien varrella vähentynyt kalankäyttötottumusten muutoksen myötä. Särkikaloihin kohdistuva kalastus pystyy palauttamaan kalakantoja lähemmäksi luonnontilaista tasoa ja varmistaman monipuolisen ja elinvoimaisen kalalajiston säilymisen vesistöissämme.     

 

Ilmastonmuutoksen estäminen

Ihmisten aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on suurin ympäristöuhka, jonka vaikutuksia näemme jo sekä lähiympäristössämme, että levottomuuksina maailmalla. Syyrian sodan ja Euroopan pakolaistulvan alkutahdit kirjoitettiin ilmaston lämpenemisen aiheuttamassa kuivuudessa, joka teki miljoonista maanviljelijöistä työttömiä siirtolaisia.

 
IMG_2746+%28002%29.jpg
 
 

Uusiutuvaa energiaa

Järki Särjen valmistuksessa ympäristönäkökulma on keskeinen osa tuotantoprosessia. Olemme käyttäneet sähköenergian lähteenä koko ajan uusiutuvaa energiaa: Keväällä 2018 tilallemme valmistui 20 kilowatin aurinkovoimala. Aurinkoisena päivä olemme omavaraisia sähkön kulutuksessa. Särkien perkaus, pakastus ja purkitus painottuu kevääseen ja syksyyn, joten pääsemme hyödyntämään hyvin aurinkosähköä. Ostosähkömme on tuulisähköä, joten energiataseemme on hiilineutraali. Ilmaston lämpeneminen on tosiasia ja suurin ympäristöuhka. Sähkönhankintamme ei ole halvinta, mutta haluamme tehdä konkreettisia toimia ilmaston lämpiämisen estämiseksi.

Luomupelloilla kasvaa valkosipulia

Maatilamme on aina elänyt ympäristön ehdoilla. Lämmitämme rakennuksia omista metsistä kerätyillä polttopuilla ja hoidamme metsiämme niin että niiden keskimääräinen kasvu ylittää puutavaran käytön, jolloin metsämme toimivat hiilinieluina. Olemme normaalia MSC-sertifiointia tiukemmassa metsien FSC-sertifioinnissa, jolla olemme siirtäneet 5 % metsistämme pysyvästi pois metsätalouskäytöstä. 

Tilan pellot ovat noin yhdeksän hehtaaria, ja ne ovat olleet luomuviljelyssä jo vuodesta 1990.  Aiemmin pellot tuottivat heinää ja viljaa lampaillemme, mutta nyt olemme luopuneet lampaista ja pellot tuotavat heinää Taipaleen luomutilan emolehmille. 

Luomurehuntuotannon lisäksi laajennamme omenatarhamme ja lisäämme valkosipulin tuotantoa. Haaveena on, että saisimme tulevaisuudessa kalatuotteidemme valkosipulit mahdollisimman pitkälti omilta luomupelloilta.